Home  Projecten    Contact

 

 

Voorwaarden

Het gebruik van de bootlift is geheel en compleet voor eigen risico. Schade aan de bootlift, aan gehuurd gereedschap van verhuurder of andere schade veroorzaakt door huurder, zal verhaald worden op de huurder.

 

REGLEMENT  
 • Het gebruik van de bootlift geschiedt geheel en enkel voor eigen risico.
 • Hou rekening met de overige bezoekers van het terrein.
 • Hou het terrein netjes en ruim na afloop je eigen rommel op.
 • Drank en/of drugsgebruik noch het verstoren van de openbare orde is niet toegestaan. Zie a.p.v.Rotterdam.
 • Dit houdt ook in dat geluidsinstallaties slechts op achtergondniveau in werking mogen zijn tijdens het gebruik van de bootlift.
 • De verhuurder kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor materiële, morele, fysische, en/of mentale schade veroorzaakt door één of meerdere bezoekers t.o.v. andere bezoekers of derden.
 • Schade (inclusief diefstal) opgelopen tijdens het gebruik van de bootlift zijn volledig voor verantwoording en rekening van de desbetreffende persoon en kunnen onder geen enkel beding aan de verhuurder worden toegerekend. De verhuurder(s) kunnen hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
 • De verhuurder(s) behouden zich het recht voor bezoekers cq. deelnemers van het terrein c.q. de bootlift te verwijderen, als zij zich niet aan deze regels houden.
 • Door het in gebruik nemen van de bootlift, gaat u automatisch akkoord met de voorwaarden.
 • Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
 • Betaling geschied direct dan wel binnen de termijn van de opdracht, maar voordat de huurder de bootlift c.q. de locatie verlaat.